Disclaimer

Uitsluitend aan de Algemene Voorwaarden van Niqex worden rechten ontleend, indien ze door u nadrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van één of meerdere orders. Op alle offertes, producten en diensten van Niqex zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Niqex behoudt zich het recht om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Het kan daarmee voorkomen dat niet alle informatie te allen tijde correct en/of volledig is.

Niqex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag niet openbaar worden gemaakt en/of gedupliceerd in welke vorm of wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Niqex.

Niqex is niet aansprakelijk voor misbruik door derden omtrent door copyright beschermde informatie

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Copy link
Powered by Social Snap